Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 2925 WP – 9 Tấm Pin

55.500.000 

Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 2925 WP – 9 Tấm Pin

55.500.000