Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 2600 WP – 8 Tấm Pin

51.900.000 

Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 2600 WP – 8 Tấm Pin

51.900.000