Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 1300 WP – 4 Tấm Pin

27.900.000 

điện mặt trời

Điện Mặt Trời Hòa Lưới Omnik+Trina 1 Pha 1300 WP – 4 Tấm Pin

27.900.000