Hiển thị một kết quả duy nhất

200.000 
200.000 
200.000