Hệ thống điện mặt trời độc lập: chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng, thông qua tấm pin quang điện. Điện năng được lưu trữ trên ắc quy hoạt động độc lập, không thông qua lưới điện công cộng. 

Đây là giải pháp thích hợp tại nơi không có điện lưới như: vùng núi, hải đảo. Phù hợp với khách hàng có nhu cầu tự chủ nguồn điện, không cần sử dụng điện lưới. Tại một số nước phát triển áp dụng hệ thống điện mặt trời độc lập để cung cấp năng lượng cho các phương tiện công cộng như xe lửa, tàu, thuyền,…

điện mặt trời độc lập

Sơ đồ nguyên lý hoạt động

điện năng lượng mặt trời độc lập

điện năng lượng mặt trời độc lập